Sectorul construcțiilor: administrațiile locale din Europa doresc să pună capăt gestionării ineficiente a deșeurilor

9 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Planurile UE de a îmbunătăți utilizarea eficientă a resurselor în sectorul construcțiilor poate avea succes numai cu implicarea administrațiilor locale și cu sprijin pentru regiunile mai slab dezvoltate. Ca reacție la propunerile Comisiei Europene, Comitetul Regiunilor (CoR) și-a exprimat îngrijorarea că „rolul autorităților locale și regionale a fost trecut cu vederea”, în pofida faptului că ele sunt responsabile pentru construcția de locuințe și utilizarea eficientă a resurselor la nivel local. Elaborat de Csaba Borboly, președintele Consiliului Județean Harghita, avizul CoR adoptat astăzi solicită investiții mai mari din partea UE pentru depășirea provocărilor legate de dezvoltarea clădirilor durabile și extinderea infrastructurii ecologice la nivel local.

Sectorul construcțiilor din Europa produce circa jumătate din totalul materialelor extrase și generează aproximativ o treime din totalitatea deșeurilor. Revizuirea de către Comisie a ciclului de viață al construcției de clădiri urmărește să îmbunătățească eficiența utilizării resurselor. În intervenția sa de la Bruxelles, președintele Borboly salută propunerile prezentate, dar își exprimă preocupări serioase cauzate de faptul că autoritățile locale și regionale au fost ignorate, în ciuda faptului că sunt responsabile pentru punerea în aplicare a legislaţiei UE și naţionale, sprijinirea întreprinderilor locale și furnizarea de informaţii investitorilor și cetățenilor. „Îmbunătățirea eficienței în utilizarea resurselor în acest sector este o chestiune mondială de o enormă importanță, iar Europa trebuie să fie deschizător de drumuri în promovarea utilizării mai eficiente a materialelor, energiei și apei, precum și în ameliorarea gestionării deșeurilor. Comisia are dreptate să reunească politicile existente și să elaboreze planuri de promovare a eficienței utilizării resurselor în sectorul construcțiilor”, a adăugat Borboly.

Elaborarea la nivelul UE a unor indicatori-cheie pentru a măsura și a stimula utilizarea eficientă a resurselor în sectorul construcțiilor este piatra de temelie a actualelor propuneri ale Comisiei. Comitetul – Adunarea UE a reprezentanților locali și regionali – este de părere că ar putea stimula economiile locale și aduce o contribuție considerabilă la angajamentul UE de a crea o economie durabilă, dar este necesară o claritate mult mai mare în definirea orientărilor. UE trebuie, de asemenea, să aibă în vedere utilizarea metodelor și materialelor tradiționale – cum ar fi lemnul – completate cu noi tehnologii pentru a sprijini reciclarea deșeurilor provenite din construcție și demolări, și să ofere stimulente mai eficiente pentru clienți, contractanți și dezvoltatori în sectorul construcțiilor. Borboly a afirmat în continuare: „Indicatorii nu sunt singura modalitate de ecologizare a sectorului construcțiilor. Clădirile ecologice și durabile vor economisi bani, însă pentru a maximiza performanța, ele trebuie sprijinite, la nivel local și regional, printr-o exploatare solidă, gestionare eficientă și colaborare între proprietari și locatari.”

Comitetul recunoaște potențialul economic, social și de mediu al orientărilor europene pentru ecologizarea sectorului construcțiilor, o mai bună gestionare a resurselor și crearea de noi locuri de muncă. Cu toate acestea, având în vedere diferențele regionale considerabile și presiunea tot mai mare asupra surselor de finanțare a administrațiilor locale, Comitetul invită UE să elaboreze un mecanism de compensare pentru a ajuta regiunile mai puțin dezvoltate să răspundă provocărilor legate de construcția unor clădiri durabile și extinderea infrastructurii verzi în regiunile cele mai afectate de schimbarea destinației terenurilor. Zonele rurale și orașele mici și mijlocii trebuie sprijinite prin investiții adecvate și cercetare în domeniul noilor tehnologii prin surse de finanțare din partea UE, cum ar fi cele din cadrul programului Orizont 2020.