S-a lansat apelul de proiecte de tip non-competitiv „Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi” din cadrul POCU

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

AM POCU a publicat vineri, 31 martie 2017, Ghidul Solicitantului condiții specifice pentru ”Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi” (OS 2.3:  Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială) și a lansat apelul de proiecte de tip non-competitiv.

Solicitantul eligibil în cadrul acestui apel este ANOFM, în calitate de SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa).

Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs este prioritatea acestui apel, prima etapă dintr-o serie de măsuri finanţate din Programul Operaţional Capital Uman care îi vizează pe tinerii între 16 şi 24 ani care nu sunt ocupați, nici în educație sau formare („Not in Education, Employment, or Training”).

Pentru a putea beneficia de măsuri active de ocupare finanțate din Fondul Social European 2014-2020, tinerii NEETs trebuie să fie înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO). Prin urmare, principala problemă soluționată prin finanțarea proiectului/ proiectelor selectate prin mecanismul non-competitiv este cea legată de identificarea și înregistrarea tinerilor NEETs inactivi la SPO.

Ca urmare a acestui apel de proiecte, vor fi înregistraţi la SPO 144.000 de tineri din regiuni mai puțin dezvoltate şi 16.000 din regiuni mai dezvoltate. În total, cei 160.000 tineri NEET vor fi grupul ţintă vizat de măsurile din etapa a II-a, adresate atât lor, cât şi angajatorilor. Aceste intervenţii sunt aferente apelului de proiecte competitiv aflat acum în stadiu foarte avansat de pregătire şi au ca scop îmbunătățirea nivelului de competențe şi creștere a ocupării.

Sistemul informatic MySMIS 2014 s-a deschis astăzi, 3 aprilie 2017, ora 10.00. 

Sursa: AM POCU