România dovedește o interpretare excesivă și o aplicare extrem de restrictivă a opțiunilor simplificate în materie de costuri pe Programul Operațional Capital Uman. Pentru 2014-2020, autoritățile române au luat decizia de a „muta” costurile cu managementul proiectului din categoria costurilor directe în categoria celor indirecte. Dintre opțiunile de costuri simplificate prevăzute de legislația europeană, țara noastră a optat pentru varianta cea mai puțin favorabilă beneficiarilor pentru calcularea costurilor indirecte la nivelul proiectelor (respectiv cea de 15% din totalul costurilor directe de personal) la care a decis și aplicarea încă unei restricții suplimentare (respectiv „corectarea” acestei rate cu subcontractările). Toate aceste elemente vor avea ca efect îngreunarea sau chiar imposibilitatea dimensionării corecte de către beneficiari a diverselor categorii de costuri pe care le implică implementarea unui proiect. Cel mai dramatic impact este de așteptat să fie resimțit la nivelul costurilor cu echipa de management a proiectului care vor avea o dimensiune extrem de redusă, ceea ce se va traduce în practică prin imposibilitatea asigurării unei echipe de management de proiect care să răspundă eficient cerințelor de planificare, gestionare și raportare.

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

România dovedește o interpretare excesivă și o aplicare extrem de restrictivă a opțiunilor simplificate în materie de costuri pe Programul Operațional Capital Uman. Pentru 2014-2020, autoritățile române au luat decizia de a „muta” costurile cu managementul proiectului din categoria costurilor directe în categoria celor indirecte.

Dintre opțiunile de costuri simplificate prevăzute de legislația europeană, țara noastră a optat pentru varianta cea mai puțin favorabilă beneficiarilor pentru calcularea costurilor indirecte la nivelul proiectelor (respectiv cea de 15% din totalul costurilor directe de personal) la care a decis și aplicarea încă unei restricții suplimentare (respectiv „corectarea” acestei rate cu subcontractările).

Toate aceste elemente vor avea ca efect îngreunarea sau chiar imposibilitatea dimensionării corecte de către beneficiari a diverselor categorii de costuri pe care le implică implementarea unui proiect. Cel mai dramatic impact este de așteptat să fie resimțit la nivelul costurilor cu echipa de management a proiectului care vor avea o dimensiune extrem de redusă, ceea ce se va traduce în practică prin imposibilitatea asigurării unei echipe de management de proiect care să răspundă eficient cerințelor de planificare, gestionare și raportare.

Citeste mai multe pe www.fonduri-structurale.ro