Regiunile UE: consolidarea cooperării transfrontaliere și îmbunătățirea mobilității pentru stimularea economiilor locale

5 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Liderii din orașele și regiunile Europei s-au întâlnit astăzi la Luxemburg și au solicitat UE să depună mai multe eforturi pentru a consolida cooperarea transfrontalieră și pentru a îmbunătăți mobilitatea, în special între regiunile mai puțin conectate. Membrii Comitetului European al Regiunilor (CoR) au solicitat ca finanțarea din partea UE – obținută prin intermediul fondurilor structurale, al Mecanismului pentru interconectarea Europei și al Planului de investiții în valoare de 315 miliarde EUR , recent lansat – să fie direcționată către îmbunătățirea relațiilor dintre regiuni, pentru a stimula economia Europei.

Ținând seama de faptul că 37,5% din populația UE locuiește în zone de frontieră, că decalajele regionale se adâncesc și că migrația reprezintă o provocare din ce în ce mai mare, președintele CoR, dl  Markku Markkula, a solicitat să fie consolidată cooperarea transfrontalieră: „Încurajarea sinergiilor dintre orașe și regiuni poate să stimuleze inovarea, să deschidă piețele, să promoveze investițiile locale și să sprijine economiile. Cooperarea transfrontalieră nu trebuie să fie considerată un „handicap geopolitic”, ci trebuie să devină o „oportunitate teritorială”. Ea se situează în centrul proiectului UE și al integrării europene.”

În opinia dlui Marc Schaefer, primarul localității Vianden și președintele delegației Luxemburgului la Comitetul Regiunilor, „crearea unor spații transfrontaliere pe deplin integrate constituie un obiectiv pe termen lung care nu numai că necesită strategii și instrumente inovatoare, ci presupune și o strânsă cooperare între numeroși actori: Uniunea Europeană și instituțiile sale, statele membre, autorităţile regionale şi locale, fără a-i lăsa deoparte pe cetățenii care trăiesc în aceste regiuni și care se confruntă în fiecare zi cu această realitate complexă.”

Luând cuvântul în numele Președinției luxemburgheze a Uniunii Europene, dl  Camille Gira, secretar de stat pentru dezvoltare durabilă și infrastructuri, a propus elaborarea unor instrumente europene care să servească cooperării transfrontaliere, permițând „aplicarea unor prevederi legale specifice în zonele de frontieră, în scopul derulării unui anumit proiect sau al unei strategii care nu ar putea fi realizate în condițiile unor regimuri juridice divergente”.

Dezbaterea a avut loc înaintea celei de a 25-a aniversări a INTERREG – un program finanțat de UE care vizează îmbunătățirea cooperării transfrontaliere și transnaționale europene. În acest context, membrii CoR au adoptat o declarație prin care solicită ca programul să fie simplificat, zonele transfrontaliere să fie luate în considerare în toate politicile UE iar volumul investițiilor să crească. Președintele Markkula, a afirmat: „Solicităm introducerea zonelor transfrontaliere pe agenda teritorială. Avem nevoie de mai multe investiții transfrontaliere – în special în infrastructură – pentru a rezolva problema lipsei legăturilor de transport în regiunile de frontieră ale Europei.”

Îmbunătățirea mobilității, a adăugat președintele Markkula, este de o importanță vitală pentru UE: „Criza migrației prin care trece Europa nu ar trebui să fie un motiv pentru a restricționa circulația transfrontalieră a persoanelor și nici nu ar trebui să scadă ritmul progreselor înregistrate în dezvoltarea legăturilor de transport. Libertatea de circulație – una dintre cele mai mari realizări ale UE – nu trebuie să ajungă obiectul naționalismului și populismului, ci trebuie să devină un bun de preț pentru cetățenii noștri, pentru integrarea europeană și pentru dezvoltarea economică”.