Raportul celor cinci președinți ai CoR: în lipsa unei dimensiuni regionale, reforma uniunii economice și monetare nu poate fi încheiată cu succes

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Disparitățile sociale, economice și teritoriale pot fi reduse doar printr-o dimensiune regională și o politică de coeziune orientată către rezultate. Acesta este mesajul central al avizului elaborat de Paul Lindquist pe marginea Raportului celor cinci președinți și adoptat de membrii Comitetului European al Regiunilor în sesiunea plenară din 7 aprilie, la Bruxelles.

Pas cu pas, economia europeană își revine din criza economică, dar creșterea rămâne fragilă, cu un nivel ridicat al șomajului și disparități economice care, în unele cazuri, sunt mai mari în interiorul statelor membre decât între ele. Raportul celor cinci președințiprezintă un plan menit să consolideze uniunea economică și monetară (UEM) până în anul 2025, astfel încât ea să devină mai rezistentă la șocuri economice, prin introducerea unor reforme care să fundamenteze legitimitatea democratică a UEM și să consolideze soluțiile rapide adoptate în ultimii ani.

Pentru dl Paul LINDQUIST (SE-PPE), raportor al proiectului de aviz și membru al Adunării provinciale a Consiliului comitatului Stockholm, o abordare integrată și reducerea disparităților regionale sunt de o importanță majoră pentru combaterea inegalităților sociale și teritoriale, pentru stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă și pentru îmbunătățirea competitivității și a coeziunii în cadrul UEM și în UE.

„Pentru a ajunge la o situație mai stabilă, avem nevoie de consolidarea finanțelor publice și, în același timp, de punerea în aplicare a unor reforme structurale, de stimularea investițiilor la toate nivelurile de guvernare și de sporirea competitivității Uniunii Europene, fără a pierde din vedere ocuparea forței de muncă și bunăstarea. Acest proces trebuie să înceapă și să se termine în orașe și regiuni. El trebuie să înceapă cu punerea la dispoziție a cunoștințelor avansate de care dispune acest nivel în cadrul procesului de aprofundare a uniunii economice și monetare (UEM) și să se termine cu punerea coerentă în aplicare a acesteia, inclusiv la nivel local și regional”, a afirmat dl Lindquist.

Raportorul CoR a mai subliniat și că trebuie pus un mai mare accent pe soluționarea problemelor fundamentale legate de uniunea monetară, și anume dezechilibrele de cont curent cauzate de diferențele în creșterea productivității, care contribuie, de asemenea, la dezechilibrele fluxurilor de capital între țări și regiuni.

Totodată, liderii locali și regionali solicită ca CoR să fie implicat în pregătirea Cărții albe privind tranziția de la etapa 1 la etapa 2 a reformei UEM și se pronunță în favoarea unei implicări structurate a autorităților locale și regionale în cadrul semestrului european, prin intermediul unui cod de conduită.

În continuare, membrii CoR subliniază că rapoartele de țară și recomandările specifice fiecărei țări ar trebui să abordeze explicit problemele legate de disparitățile regionale și își reiterează apelul la o „regulă de aur” care să separe cheltuielile curente de investițiile pe termen lung.