Proprietatea intelectuala şi procese interne (I)

9 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Traseul invenţiei începe în laboratorul unui cercetător. Iata-le descrise de site-ul www.researchforindustry.ro.

Etape generale:

1. Securizarea drepturilor

Este esenţial ca titularul drepturilor de proprietate intelectuală să fie stabilit în mod clar, inatacabil ulterior, şi mai ales în conformitate cu legislaţia în vigoare. Noul cadru legal, discutat aici, simplifică masiv procedurile faţă de situaţia anterioară. Respectarea strictă a acestora este esenţială în vederea oricăror litigii sau proceduri ulterioare de verificare („due diligence”) ce pot fi iniţiate de potenţiali viitori parteneri sau investitori.

Informaţii suplimentare aplicate pe legislaţia română privind securizarea drepturilor de proprietate intelectuală sunt prezentate pe pagina „Invenţii de serviciu”.

Aici Biroul de Transfer Tehnologic are un rol esenţial, deoarece el trebuie să recepţioneze şi să înregistreze formularele de informare pe care inventatorii sunt obligaţi prin lege să le transmită angajatorului (instituţiei). De aceea, este esenţial ca instituţia să aibă un regulament intern explicit în acest sens, inclusiv modelul de formular, care să conţină toate elementele esenţiale. Un model de formular este disponibil în secţiunea Invenţii de serviciu”.