Proprietatea intelectuala şi procese interne (IV)

9 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Căutarea partenerilor industriali

Valorificarea directă a unei noi tehnologii de către un partener industrial nu este în general posibilă deoarece, pentru a urca treptele TRL (discutate în aceste două prezentări: Florin Păun şi Alexandru Căbuz), este nevoie de a lucra împreună cu inventatorii iniţiali. Aşadar, o invenţie, şi cererea de brevet aferentă, trebuie privite nu ca o „marfă” de vânzare pe raftul unei instituţii, ci ca un „cârlig” pentru a atrage interesul unui partener industrial împreună cu care tehnologia să fie dezvoltată în continuare. Astfel de colaborări durează în general mulţi ani, iar rezultatul final este deseori diferit şi imprevizibil la momentul iniţial. 

Activitatea de a atrage şi de a dezvolta relaţiile de durată cu partenerii industriali poate lua multe forme, discutate în pagina  „Căutarea partenerilor industriali”.

Aceasta este cea mai dificilă şi cea mai importantă componentă a activităţii unui birou de transfer tehnologic. Succesul depinde în principal de capacitatea de a comunica eficient şi credibil cu persoane din mediul industrial. Aceasta necesită familiarizarea cu detaliile „modului de operare” şi normelor de profesionalism implicite în mediul industrial: punctualitatea, planificarea strictă a timpului, uneori cu luni înainte, răspunderea la emailuri în 24 de ore, stăpânirea limbii engleze, capacitatea de a face prezentări eficiente (cu faţa la public, nu la slide, fără culori ţipătoare pe slide-uri, fără texte lungi pe care vorbitorul le citeşte, încadrarea strictă în timpul alocat, capacitatea de sinteză, etc.), capacitatea de a nu pierde timpul interlocutorului cu subiecte irelevante, tangenţiale, sau care nu îl interesează, etc. Acestea sunt printre cele mai mari şi prezente obstacole în transferul tehnologic, deoarece mentalitatea, priorităţile, eticheta profesională şi modul de operare diferă drastic faţă de mediul indstrial, iar credibilitatea se construieşte foarte greu.

 

Negocierea licenţelor

Pentru fiecare categorie de partener industrial, inclusiv crearea de startup-uri, există o serie de elemente ce trebuie luate în considerare, în vederea adaptării clauzelor ce fac parte dintr-un contract de licenţă. În secţiunea „Negocierea licenţelor” discutăm în detaliu principalele categorii de clauze ce fac parte dintr-un contract de licenţă şi diversele forme pe care acestea pot să le ia, cu exemple de formulări din modelele de contracte folosite de birouri de transfer tehnologic avansate.

Sursa: www.researchforindustry.ro