Proiecte de mobilitate pentru cercetători

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Beneficiari eligibili – Cercetători sau cadre didactice angajate într-o instituție de cercetare de drept public din România

Intensitate maximă a ajutorului acordat – 22.000 lei

Perioadă de depunere – 06 septembrie – 10 decembrie 2017, ora 16:00

Finanțator – Ministerul Educației Naționale și Ministerul Cercetării și Inovării

Operator de program – UEFISCDI

Buget – 20.000.000 lei, din care 10.000.000 lei credite de angajament

Obiectivul general al programului – Dezvoltarea resursei umane din sistemul național de cercetare-dezvoltare și creșterea vizibilității cercetării românești prin publicarea şi prezentarea la conferințe internaționale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate, prin efectuarea de stagii de pregătire și prin asigurarea accesului la infrastructuri/ biblioteci/arhive/baze de date internaționale.

Activități eligibile

  • Participarea la conferințe internaționale de prestigiu;
  • Participarea la stagii/cursuri de pregătire și/sau acces la infrastructuri de cercetare, biblioteci/arhive/baze de date;
  • Publicarea în regim open acces;
  • Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit.

Pentru mai multe detalii, click aici.