Proiect de Ordonanţă de urgență pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene pe perioada stării de urgență

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Ministerul Fondurilor Europene a publicat spre consultare publică un Proiect de Ordonanţă de urgență pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență.

Prezentul proiect de act normativ vizează, în principal, următoarele:

  • posibilitatea distribuirii pachetelor cu produse de igienă în cadrul Contractului de furnizare nr. 86137/01.11.2019, rămase nedistribuite dupa epuizarea tuturor etapelor prevăzute în Hotârârea Guvernului nr. 784/2018 către persoanele plasate în carantină, izolare și autoizolare, respectiv centre de plasament pentru copii și azile de bătrâni urmare a instituirii Situației de Urgență, aflate pe raza UAT/judetelor care înregistrează aceste stocuri;
  • posibilitatea distribuirii pachetelor cu produse alimentare rămase nedistribuite dupa epuizarea tuturor etapelor prevăzute în Hotârârea Guvernului nr. 784/2018 către persoanele plasate în carantină, izolare și autoizolare, respectiv centre de plasament pentru copii și azile de bătrâni urmare a instituirii Situației de Urgență, aflate pe raza UAT/judetelor care înregistrează aceste stocuri.

Conform notei de fundamentare, Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) va propune Comisiei Europene modificarea programului operațional pentru includerea în categoria tipurilor de acțiuni eligibile dotarea cu echipamente medicale și echipamente de protecție medicală pentru lupta contra coronavirusului COVID-19, precum și extinderea categoriei de beneficiari eligibili pentru acest tip de investiții.

În acest sens, AM POIM preconizează deschiderea unui apel de proiecte pentru achiziția de echipamente medicale și echipamente de protecție medicală cu un buget total de aproximativ 300 milioane euro.

În contextul pandemiei COVID-19, finantarea măsurilor propuse prin Programul Operațional Capital Uman in scopul diminuarii efectelor negative ale infectarii cu COVID-19, nu necesită aprobarea prealabila a Comisiei Europeane a modificării de PO, iar realocarile financiare intre axe s-a realizat in limita a 8% din bugetul alocat unei axe prioritare, conform dispozitiilor CE.

În ceea ce privește măsurile finanțate prin FSE, măsurile legate de sistemul de sănătate sunt permise în cadrul priorității de investiții 9.(iv) creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general (ex. achiziționarea de material pentru protecție, angajare temporară de personal); de asemenea, toate măsurile legate de evitarea creșterii șomajului generat de criză pot fi deja susținute.

Prin măsurile de decontare a șomajului tehnic sunt eligibile toate regiunile României, atât cele mai puțin dezvoltate cât și regiunea mai dezvoltată București-Ilfov, iar actiunile vor viza măsuri de sprijin pentru persoanele angajate în cadrul întreprinderilor al căror domeniu de activitate este afectat direct ca urmare a declarării situațiilor de epidemii (ex. COVID – 19), în cazul întreruperii temporare a activităţii ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS- CoV-2. Sunt eligibile subventiile acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/26.03.2020, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, acordate companiilor a căror activitate a fost afectată in mod direct de epidemie si care au dispus măsura întreruperii temporare a activităţii, în sensul de intrare în şomaj tehnic a angajatilor,

Perioada de eligibilitate a acestor cheltuieli este începând cu 01.02.2020 și se pot deconta în limita bugetului alocat acestora.

 Comentariile, observațiile și/sau propunerile cu privire la acest proiect de Ordonanţă de urgență pot fi trimise la adresa contact.minister@fonduri-ue.ro sau aici.