Programul Romania Ungaria a prelungit perioada de depunere pentru proiecte

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Perioada de depunere a aplicațiilor pentru primul Apel deschis (propuneri de proiecte normale) și pentru primul Apel restrâns (proiecte strategice) pe Programul Interreg V-A România-Ungaria a fost prelungită până la data de 30.06.2017, ora 16:00 (EET). Cu această ocazie, pachetele aplicaţiei pentru cele două solicitări de propuneri menţionate mai sus au fost revizuite.

Pentru a accesa Corrigendum-ul nr. 4 aferent Apelului deschis, click aici.

Pentru a accesa Corrigendum-ul nr. 4 pentru Apelul restrâns, click aici.

Potențialii aplicanți sunt rugați să ia la cunoștință aceste modificări de ordin tehnic şi să folosească varianta actualizată a Pachetului aplicației.

Notă pentru aplicanţii care au obținut deja Extrasul de carte funciară: cu referire la cerinţa din Ghidul solicitantului, potrivit căreia extrasul de carte funciară (title deed / tulajdoni lap másolat) eliberat de către Oficiu de Cadastru, pentru fiecare imobil (teren și/sau clădire) afectat de investiţie, nu poate fi mai vechi de 30 de zile calendaristice, menţionăm că respectivul document îşi menţine valabilitatea, în cazul în care nu a trecut mai mult de o lună între data emiterii documentului şi data depunerii aplicaţiei în eMS.

Sursa: www.interreg-rohu.eu