Programul România-Serbia: Ghidul pentru al doilea apel de proiecte, publicat în consultare!

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

MDRAPFE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, a lansat în consultare publică pe 11 septembrie 2017, Ghidul Solicitantului aferent celui de-al doilea Apel de propuneri de proiecte din cadrul Programului.

Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-sârbă pentru perioada de programare 2014-2020, prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state.

Bugetul total al celui de-al doilea Apel de propuneri de proiecte va fi de aproximativ 20 milioane de euro. În perioada 2014-2020, vor putea fi finanțate proiecte pe 4 axe prioritare, în domeniile:

  • promovarea ocupării forței de muncă și a serviciilor pentru o creștere favorabilă incluziunii
  • protecția mediului și managementului riscurilor
  • mobilitate şi accesibilitate sustenabile
  • atractivitate pentru turism sustenabil

Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Caraș Severin și Mehedinți (din România) și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).

Eventualele observaţii şi propuneri în vederea îmbunătățirii Ghidului sunt așteptate, până la data de 11 octombrie 2017, pe adresa de e-mail: ipacbc@brct-timisoara.ro.

Pentru a consulta Ghidul, click aici.