AM POSDRU 2007 – 2013 a lansat 5 noi cereri de propuneri de proiecte!

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU a publicat Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2015 pentru proiecte retrospective* si modelul de buget detaliat aferent acestui tip de proiecte.

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU a lansat urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP) pentru proiecte retrospective:

  • CPP nr. 191 „Bursa Profesionala finantata din DMI 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa;
  • CPP nr. 192 „Bani de liceu finantata din DMI 2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii;
  • CPP nr. 193 „Subventionarea locurilor de munca” finantata din DMI 5.1 Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare.

Pentru acestea Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis pana in data de 28.12.2015, ora 10.00.

  • CPP nr. 194 „Burse sociale pentru studenti finantata din DMI 1.2 Calitate in invatamantul superior;
  • CPP nr. 195 „Bursa pentru tineri doctoranzi finantata din DMI 1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii.

Pentru acestea Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis pana in data de 29.12.2015, ora 10.00.

*Proiectele retrospective
sunt proiecte aflate in stadiu de executie/finalizate, finantate prin programe nationale de la bugetul de stat/fonduri speciale/bugete locale/ imprumuturi contractate de la institutii financiare internationale, care pot face obiectul decontarii din instrumente structurale in cadrul Programului operational sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform regulilor de implementare ale acestuia. Solicitantii eligibili pentru aceste proiecte pot fi doar entitati publice cu atributii in domeniul obiectivelor vizate.

De asemenea, Ministerul Fondurilor Europene a publicat a Ordinul nr. 4387 pentru modificarea Ordinului comun nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei de cheltuieli eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013.