POR&POCU: Ghidul solicitantului pentru selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală din cadrul etapei II a mecanismului DLRC – în consultare publică!

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a publicat în consultare Ghidul specific privind depunerea şi selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală în cadrul etapei a II-a a Mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC).

Apelul se adresează Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) constituite / aflate în curs de constituire în mediul urban (orașe cu o populație de peste 20.000 locuitori), care îşi propun să implementeze Strategii de Dezvoltare Locală destinate comunităţilor marginalizate urbane, printr-o abordare integrată şi complementară a investițiilor în infrastructură şi a investiţiilor soft (de educație şi formare profesionala, ocupare, servicii sociale si socio-medicale etc.).

Strategiile de Dezvoltare Locala DLRC vizează zonele cele mai afectate de sărăcie şi excluziune socială de la nivelul orașelor (zonele marginalizate urbane), astfel încât comunitățile din aceste zone sa poată beneficia de soluții integrate şi personalizate care să le permită depășirea situației de vulnerabilitate.

Finanțarea disponibilă pentru implementarea unor astfel de Strategii de Dezvoltare Locală este de cca. 167 mil. Euro pentru orașele din regiunile mai puțin dezvoltate şi 20 mil. Euro pentru orașele din regiunea București-Ilfov, inclusiv Municipiul București. Sprijinul financiar provine atât din POCU – OS 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din orașe cu o populație de peste 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, cat si din POR – OS 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.

Prezentul Ghid oferă Modelul-cadru pentru Strategiile de dezvoltare Locală care vor participa la procesul de selecție, precum si criteriile pe care acestea trebuie sa le îndeplinească pentru a fi selectate pentru finanțare.

În urma procesului de selecţie va fi aprobat bugetul indicativ al SDL, care va fi disponibil pentru implementarea proiectelor POR şi POCU propuse în cadrul Strategiei.

Proiectele POR şi POCU aferente SDL vor fi selectate, ulterior, în cadrul etapei a III-a a Mecanismului DLRC.

Descarcă ghidul

Persoanele interesate sunt invitate să transmită observaţiile/propunerile privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: contact.programare@fonduri-ue.ro, până la data de 14.07.2017.

Sursa: MDRAPFE