POR: Ghidul Solicitantului pentru creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții – în consultare publică!

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat astăzi, 25.04.2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 16.05.2017.

Această prioritate de investiție se adresează unităţilor administrativ-teritoriale și instituțiilor administraţiei publice locale, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ eligibile în cadrul axe prioritare 4 a POR 2014-2020 şi a unităţilor administrativ-teritoriale și instituții ale administraţiei publice locale aflate în cadrul ITI Delta Dunării.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte. Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile.

Descarcă Ghidul Solicitantului