POR: Ghidul pentru OS 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbana durabilă (SUERD), publicat spre consultare!

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

AM POR a publicat pe 12 iulie 2017, spre consultare publică, Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, Apelul de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării cu numărul POR/2017/3/3.2/1/SUERD.

Pentru a descărca Ghidul, click aici.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la 24 iulie 2017.

Acest apel se adresează, în principal, unităților administrativ-teritoriale orașe şi municipii din judeţele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Constanța, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ.

Valoarea totală eligibilă a unui proiect, echivalentă în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data publicării ghidului specific, este de minimum 500.000 euro și de maximum:

  • 5.000.000 euro, pentru orașele/municipiile cu o populație sub 20.000 de locuitori;
  • 10.000.000 euro, pentru municipiile cu o populație de peste 20.000 de locuitori.

Sursa: MDRAPFE