POR: Ghidul pentru eficiența energetică a clădirilor publice

5 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 6 iulie 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului – Condiții de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei UE pentru regiunea Dunării, prevăzute de Aria prioritară 2 – Încurajarea energiilor durabile.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro până la data de 21 iulie a.c.(15 zile calendaristice).

Observațiile primite vor fi analizate în vederea definitivării variantei finale a Ghidului solicitantului mai sus menţionat, iar răspunsurile individuale la solicitările de clarificări ori propunerile primite vor fi publicate pe site-ul inforegio.