POR: Centralizatorul propunerilor primite in cadrul consultarilor pe Prioritatea 7.1.- „Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca”

5 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Pe 14 martie 2016, AM POR a publicat Centralizatorul propunerilor, observatiilor si intrebarilor primite in cadrul consultarii publice privind Prioritatea de investitii 7.1 „Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice”, din cadrul POR 2014 – 2020, Axa prioritara 7 „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului”.

AM POR a publicat, in data de 13 noiembrie 2015, in consultare publica, Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei prioritare 7 „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului”, Prioritatea de investitii 7.1 „Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice”.

Conform acestui ghid, solicitantii eligibili in cadrul acestei prioritati de investitii sunt unitatile administrativ-teritoriale ale statiunilor turistice si parteneriatele intre aceste UAT-uri. Valoarea minima eligibila pentru un proiect finantat in cadrul acestei prioritati este de 500.000 de euro, iar valoarea sa totala nu poate depasi 5 milioane de euro.

Principalele actiuni ce vor fi finantate vizeaza activitati care vor fi localizate in statiuni turistice, conform prevederilor HG nr. 852/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Proiectele elaborate vizeaza urmatoarele actiuni:

  • dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructura rutiera, retele de captare si transport, parcuri) in conformitate cu prevederile OG nr. 109/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente;
  • amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica;
  • dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mica pentru valorificarea atractiilor turistice;
  • activitati de marketing si promovare turistica ale obiectivului finantat.

Sursa: ADR Sud Muntenia