POR: 5 ghiduri în consultare publică pe Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Autoritatea de Mangement a POR a publicat astăzi spre consultare publică 5 ghiduri pentru următoarele obiective specifice din Programului Operaţional Regional (POR), Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile:

  • Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă” – se adresează municipiilor reşedinţă de judeţ, cu excepţia municipiului Tulcea, din şapte regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru. Valoarea totală eligibilă: 1.000.000 euro – 20.000.000 euro.

Descarcă GS 4.1 – consultare publică

  • Obiectivul specific 4.2 – „Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile reședință de județ” – sunt eligibile numai proiectele care sunt parte componentă a unei strategii integrate de dezvoltare urbană. Valoare totală eligibilă: 100.000 euro – 5.000.000 euro.

Descarcă GS 4.2– consultare publică

  • Obiectivul specific 4.3 – „Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România” – se adresează municipiilor – reședință de județ din România, cu excepţia municipiului Tulcea și a municipiului Bucureşti. Valoare totală eligibilă: 100.000 euro – 5.000.000 euro.

Descarcă GS 4.3– consultare publică

  • Obiectivul specific 4.4 – „Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă” – se adresează municipiilor reşedinţă de judeţ, cu zonele funcţionale urbane ale acestora, din şapte regiuni de dezvoltare ale României, definite în Anexa la Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, cu excepţia municipiului Tulcea. Valoare totală eligibilă: minimum 100.000 euro.

Descarcă GS 4.4– consultare publică

  • Obiectivul specific 4.5 – „Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă” – se adresează municipiilor reşedinţă de judeţ, cu zonele funcţionale urbane ale acestora, din şapte regiuni de dezvoltare ale României, definite în Anexa la Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, cu excepţia municipiului Tulcea. Valoare totală eligibilă: minimum 100.000 euro.

Descarcă GS 4.5– consultare publică

Persoanele interesate pot transmite observații și propuneri, pentru fiecare ghid în parte, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 18 aprilie 2017.

Sursa: MDRAPFE