POPAM: S-au lansat 6 linii de finanțare!

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020, pentru măsurile I.6, I.23, II.2, II.10 şi IV.4.

Măsurile de finanțare sunt active în perioada 08.08.2016 – 07.10.2016.

În cadrul prezentelor apeluri de proiecte, cererile de finanțare și documentele anexate vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014.

Descarcă Ghid I.6 – Diversificarea veniturilor și noi forme de venituri

Descarcă Ghid I.23 – Porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitații și adăposturile

Descarcă Ghid II.2 – Investiții productive în acvacultură

Descarcă Ghid II.10 – Acvacultura care furnizează servicii de mediu

Descarcă Ghid IV.4 – Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură

De asemenea, AM POPAM a lansat depunerea cererilor de finanțare pentru măsura III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcţionare şi animare) – Selectarea Grupurilor de acțiune locală pentru pescuit (FLAG-uri). În cadrul acestei submăsuri, solicitanții de finanțare pot depune proiecte în perioada 05.08.2016 – 17.10.2016, în format hârtie, la sediul Compartimentelor Regionale POPAM.

Descarcă Ghid III.2

Potențialii beneficiari de finanțare sunt rugați de AM POPAM să completeze „Chestionarul pentru solicitanții de sprijin prin POPAM” și să îl transmită pe adresa de email popam.comunicare@madr.ro. Finanțatorul este interesat de sprijinul solicitanților de finanțare în îmbunătățirea proceselor de acordare a fondurilor nerambursabile prin POPAM.

Descarcă Chestionar