AM POPAM a lansat în consultare 12 ghiduri ale solicitantului!

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

AM POPAM a publicat ieri în consultare publică Ghidurile Solicitantului pentru 12 măsuri:

 • Măsura I.1: Inovare
 • Măsura I.17: Protejarea și refacerea biodiversității marine — colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine
 • Măsura I.21: Eficiența energetică si atenuarea schimbărilor climatice – înlocuirea sau modernizarea motoarelor
 • Măsura I.22: Valoarea adăugata, calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite
 • Măsura II.1: Inovare
 • Măsura II.3: Investiții productive în acvacultură – eficiența resurselor, reducerea utilizării de apă și substanțe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei
 • Măsura II.4: Investiții productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă
 • Măsura II.7: Creșterea potențialului siturilor de acvacultură
 • Măsura II.10: Acvacultura care furnizează servicii de mediu
 • Măsura II.12: Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor
 • Măsura IV.1: Planuri de producție și comercializare
 • Măsura IV.3: Măsuri de marketing

Persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail ssc.ampop@madr.ro .