AM POPAM a anunțat lansarea a 20 de apeluri de proiecte!

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

AM POPAM a anunțat lansarea a 20 de  apeluri de proiecte pe următoarele linii de finanțare:

 • M I.15 Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 – 13 august 2017
 • M I.17 Protecția și refacerea biodiversității marine – colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine. Depunere proiecte: 04 august 2017 – 18 august 2017
 • M I.6 Diversificarea veniturilor și noi forme de venit. Depunere proiecte: 04 iulie 2017 – 18 august 2017
 • M I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi. Depunere proiecte: 04 iulie 2017 – 02 septembrie 2017
 • M I.2 Servicii de consiliere. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 – 13 august 2017
 • M I.22 Valoarea adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite. Depunere proiecte:  04 iulie 2017 – 18 august 2017
 • M I.1 Inovare. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 – 13 august 2017
 • M I.21 Eficiență energetică și atenuarea schimbărilor climatice – Înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 – 13 august 2017
 • M II.5 a Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 – 29 iulie 2017
 • M II.1 Inovare. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 – 13 august 2017
  • M II.2 Investiții productive în acvaultură. Depunere proiecte: 04 iulie 2017 – 02 septembrie 2017
  • M II.3 Investiții productive în acvacultură – eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei. Depunere proiecte: 04 iulie 2017 – 02 septembrie 2017
  • M II.4 Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă. Depunere proiecte: 04 iulie 2017 – 18 august 2017
  • M II.7 Creșterea potențialului siturilor de acvacultură. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 – 13 august 2017
  • M II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 – 13 august 2017
  • M VI.1 Control și executare. Depunere proiecte: 04 iulie 2017 – 30 noiembrie 2017
  • M VI.2 Colectarea datelor. Depunere proiecte: 04 iulie 2017 – 30 noiembrie 2017
  • M IV.1 Planuri de producție și comercializare . Depunere proiecte: 29 iunie 2017 – 13 august 2017
  • M IV.3 Măsuri de marketing. Depunere proiecte: 29 iunie 2017 – 13 august 2017
  • M IV.4 Prelucarea produselor pescărești și de acvacultură. Depunere proiecte: 04 iulie 2017 – 02 septembrie 2017

  Pentru a consulta ghidurile solicitantului și apelurile de proiecte, consultați pagina programului aici.