AM POIM a publicat Instrucțiunea 11 pentru modificarea și completarea instrucțiunii referitoare la raportarea și implementarea proiectelor

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

AM POIM a publicat Instrucțiunea nr. 11/07.07.2017 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/20.06.2017, privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiarii Axelor prioritare 3-8 ale Programului Operațional Infrastructură Mare, aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/ plată/ rambursare, Fișei de monitorizare și a Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/ rambursare/ prefinanțare, precum şi alte dispoziţii.

Sursa: www.fonduri-ue.ro