POCU: Se lanseaza apelul de proiecte pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori

8 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Ministerul Fondurilor Europene, Directia Generala Programe Capital Uman a anuntat ieri, 16 noiembrie 2015, lansarea cererii de propuneri de proiecte „Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie peste 20.000 de locuitori”, Etapa I – Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) si pentru infiintare GAL nou/ adaptare GAL deja infiintat la cerintele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, finantata din Axa prioritara 5/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investitii 9.vi.

Pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte solicitantii si partenerii eligibili sunt:

  • autoritatile locale cu responsabilitati in domeniu in parteneriat cu actorii sociali relevanti
  • Grupul de Actiune Locala

Valoarea maxima eligibila a proiectului nu poate depasi echivalentul in lei a maxim 70.000 euro.  Pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte procedura utilizata va fi cea competitiva.

Descarca Fisa cererii de propuneri de proiect 5.1.
Descarca Ghidul Solicitantului Conditii Specifice AP 5/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investitii 9.vi

Ghidul Solicitantului va intra in vigoare de la momentul publicarii in Monitorul Oficial, Partea I.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene