POCU: Schema de ajutor de minimis pentru „România Start Up Plus” a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial!

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

A fost publicat ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 1838/09.09.2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus” aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritată 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul Specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană” în Monitorul Oficial nr. 710/14.09.2016, partea I.

Ghidul final pentru apelul de proiecte „România Start Up Plus” a fost publicat pe 31 august 2016, menționându-se că, pentru depunerea proiectelor, sistemul informatic MySMIS 2014 se va deschide în ziua publicării în Monitorul Oficial a Ordinului de ministru, data limită de depunere a proiectelor fiind 30 octombrie 2016, ora 16.00.

www.fonduri-structurale.ro