AM POCU a lansat ghidul solicitantului pentru măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII” aferent obiectivelor specifice 6.7. – Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; 6.9. -Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile; 6.10. -Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI și apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.7341/29.12.2017.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează dezvoltarea și pilotarea furnizării de cursuri cu componentă aplicativă adresate studenților din ciclul de studii de licență/cursanților, cu scopul creșterii angajabilității absolvenților. Prin cooperarea cu mediul de afaceri, sectorul public și societatea civilă în elaborarea ofertei de studii, universitățile vor avea contribuții relevante la optimizarea structurii economice, sociale și culturale a localităților și regiunilor în care se află și vor stimula inovația în variate alternative.

În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului competitiv și lansat în contextul Axei Prioritare 6/ PI 10.ii / OS 6.7;6.9;6.10 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 144.295.248 euro (contribuția UE + contribuția națională) pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia).

Sistemul informatic MySMIS 2014+ se va deschide în data de 10.01.2018, ora 10.00, şi se va închide în data de 14.03.2018, ora 16.00.

Sursa: MDRAPFE