Noi oportunități de finanțare pentru IMM-uri: crearea și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

În timp ce depunerea proiectelor pentru finanțarea microîntreprinderilor continuă în cadrul Programului Operațional Regional (măsura 2.1.A) până la data de 27.01.2016, este pregătită lansarea unei noi oportunități de finanțare adresată IMM-urilor care vizează crearea și extinderea capacităților avansate de producție, precum și dezvoltarea serviciilor.

Finanțarea va fi accesibilă societăților comerciale sau societăților cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural. Pentru a se încadra în categoria IMM, întreprinderea trebuie să aibă cel mult 250 de salariați, să înregistreze o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro sau să dețină active totale care să nu depășească echivalentul a 43 milioane de euro.

Finanțarea va fi accesibilă IMM-urilor din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru și se va acorda pentru 4 categorii principale de acțiune:

  1. Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție și/sau servicii;
  2. Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
  3. Implementarea procesului de certificare a unor produse, servicii sau a diferite procese specifice, a sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății;
  4. Internaționalizare prin participarea la târguri și expoziții internaționale, misiuni comerciale.

Categories —