Modificărea normelor de achiziții publice

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Începând cu data de 15 martie 2019, a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 16 din 12 martie 2019, pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.

Modificarea adusă este asupra alineatului (2) din articolul 5 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017. Textul dispoziției legale actuale prevede că ANAP este autoritatea ce exercită controlul ex ante, la solicitarea autorităților contractante. Prin intermediul acestei modificări se elimină excepția conform cărei controlul ex ante pentru contractele sau acordurile cu finanțare europeană este realizat de autoritățile de management, așa cum prevedea OUG 114/2018.C