Ministerul Finantelor Publice a publicat bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

MFP anunta ca, in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 960/30.12.2014, bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat instituite prin HG nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie in vederea emiterii acordurilor pentru finantare in anul 2015 este de 450 milioane lei.

Cererile de acord pentru finantare, insotite de documentele justificative se depun la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, mentionandu-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 807/2014”.

Toate informatiile privind conditiile ce trebuie indeplinite in vederea obtinerii finantarii, precum si modul de completare a documentelor necesare se regasesc in H.G. nr. 807/2014, precum si in Ghidul solicitantului, publicate pe pagina web a Ministerului Finantelor Publice la adresa http://www.mfinante.ro/ -, sectiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 807/2014.

Inregistrarea cererilor de acord pentru finantare se suspenda la data la care se constata ca finantarea solicitata prin cererile de acord pentru finantare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, in conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro