MFE: Noua Procedura simplificata pentru atribuirea contractelor de catre beneficiarii privati ai finantarilor 2014-2020

5 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene (MFE) nr. 427/01.04.2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicata de solicitantii privati de finantare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari a intrat in vigoare

Conform noului document, dispare obligativitatea publicarii de catre beneficiarii privati a unui anunt privind derularea procedurii de achizitie pe pagina dedicata din cadrul fonduri-ue.ro.Doar procedurile lansate de solicitanti, cei care nu au calitatea de beneficiari (inca), nu se publica pe site-ul MFE.

Ordinul nu se aplica POCU 2014-2020 pentru care eligibilitatea cheltuilelilor se raportează doar la contractele de achizitie incheiate dupa aprobarea cererii de finantare. Ordinul 1120/15.10.2013 ramane in continuare in vigoare, in toate aspectele lui, inclusiv publicarea procedurii pe siteul MFE.

Procedura simplificata presupune urmatorii pasi minimi:

1. elaborarea specificatiilor tehnice – cerintele tehnice care descriu obiectul achizitiei se elaboreaza în functie de necesitatile proprii;
2. prospectarea pietei: publicarea unui anunt, analizarea ofertelor, elaborarea Notei justificative de atribuire;
3. semnarea contractului de achizitie – se va semna numai cu operatorii economici stabiliti prin Nota justificativa de atribuie;
4. implementarea contractului de achizitie – presupune respectarea întocmai a clauzelor contractuale sumate

Documente utile:
Ordinul privind aprobarea Procedurii simplificate aplicata de solicitantii privati de finantare

Sursa: Ministerul Fondurilor Eur