Intalniri de informare cu organizatiile interesate sa implementeze proiecte in cadrul POPAM 2014-2020

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

AM POP organizeaza in perioada iulie-august 2015 intalniri ce au ca scop informarea actorilor de la nivel local (reprezentanti ai sectorului public, ai sectorului privat si ai societatii civile) in vederea constituirii Grupurilor de Actiune Locala din sectorul Pescaresc (FLAG-uri) care vor pregati si vor pune ulterior in aplicare Strategiile de Dezvoltare Locala in perioada de programare 2014-2020.

Sunt invitati sa participe la intalniri reprezentati ai consiliilor judetene, UAT-urilor, ONG-urilor, asociatiilor, federatiilor si organizatiilor din domeniu, reprezentanti ai societatilor comerciale de profil, precum si alti actori interesati, meniti sa satisfaca nevoile zonei pescaresti locale din care fac parte.

Intalnirile vor avea loc la datele si orele precizate in documentul atasat. Cei interesati se pot adresa reprezentantilor Centrelor Regionale POP in functie de judetele arondate in vederea informarii cu privire la locul evenimentuliui, precum si a altor detalii organizatorice.

Invitatia si programul intalnirilor aici