Iniţiativa pentru IMM – BRD Groupe Societe Generale

2 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Beneficiari eligibili

Companiile care îndeplinesc cumulativ criterii de eligibilitate:

- sunt încadrate în categoria IMM, conform legislaţiei naţionale şi europene (au mai puţin de 250 de angajaţi şi înregistrează o cifră de afaceri anuală mai mică de 50 de milioane EUR/deţin active totale anuale ce nu depasesc  43 milioane EUR),
- sunt înregistrate şi îşi desfăşoară activitatea în România,
- activează în domeniile considerate eligibile în cadrul schemei transparente de Ajutor de minimis,
- şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi a contribuţiilor de asigurări sociale,
- respectă regula de cumul stabilită de lege privind ajutorul de minimis (maxim 200.000 euro echivalent în lei, respectiv 100.000 euro echivalent în lei pentru societăţile care activează în sectorul transportului rutier),
- îndeplinesc criteriile de eligibilitate bancară pentru acordarea de credite.

Valoarea maximă a creditelor

22,7 MRON (valoarea totală a facilităţilor acordate unui client, calculate la nivel de grup).

În mod specific, pentru Programul Orizont 2020:

- valoarea minimă a creditelor va fi de 25 KEUR, echivalentul în RON,

- valoarea maximă nu poate depăşi 7.5 MEUR, echivalentul în RON.

Citeste mai nmulte aici.