Incepe procesul de fazare a proiectelor contractate in cadrul POP si care se pot finaliza in cadrul POPAM

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Directia Generala Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM 2014-2020 a anuntat deschiderea sesiunii de depunere a solicitarilor pentru fazarea proiectelor contractate in cadrul POP 2007-2013 si care se pot finaliza in cadrul POPAM 2014-2020.

Conditii generale in vederea esalonarii proiectelor contractate in POP 2007-2013 si continuate in POPAM 2014-2020 sunt urmatoarele:

  • Costul total al proiectului/contractului de finantare sa fie de minim 1 mil. de euro la cursul B.C.E. din luna iunie 2016, respectiv de 4,5033 lei/euro;
  • Proiectul trebuie sa aiba doua faze identificabile in mod clar din punct de vedere fizic si financiar;
  • Cheltuielile aferente fazei a doua trebuie sa fie eligibile in cadrul POPAM 2014-2020;
  • Contractul de finantare aferent proiectului pentru care s-a solicitat fazarea trebuie sa fie in perioada de executie;
  • Proiectul contractat in cadrul POP 2007-2013 trebuie sa fie executat din punct de vedere fizic in proportie de minim 50%;
  • Pentru fazarea proiectului se va avea in vedere bugetul indicativ al acestuia si modificarile de solutie tehnica/constructiva aprobate de Autoritatea de Management;
  • Achizitiile efectuate de catre solicitantul fazarii dupa data de 31.12.2015 trebuie analizate in vederea avizarii de catre Autoritatea de Management, conform instructiinilor sau prevederilor legale in vigoare;
  • Beneficiarul nu este inscris in Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP 2007-2013.


Solicitarile se vor depune in perioada 13.06-27.06.2016, la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Directia Generala Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM 2014-2020, Bucuresti, b-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, intre orele 8.30-16.30.

Documentul necesar solicitarii de fazare a unui proiect este Nota explicativa.

Solicitarile de fazare se vor evalua in conformitate cu prevederile Manualului de Procedura pentru Fazarea proiectelor Contractate in cadrul POP 2007 – 2013, aprobat prin Ordinul MADR nr. 828/10.06.2016

Sursa: AM POPAM