Horizon Impact Award

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Comisia Europeană a anunțat lansarea inițiativei „Horizon Impact Award”, ce urmărește promovarea și recompensarea proiectelor ale căror rezultate au avut un puternic impact social în cercetare și inovare.

Cadru descriptiv și scop:

Acest premiu este inițiativa Comisiei Europene de a recunoaște și de a celebra proiecte remarcabile care și-au folosit rezultatele în scopul valorificării societății și totodată urmărește să arate beneficiile socio-economice ale investițiilor în cercetare și inovare.

Beneficiarii trebuie să poată dovedi exploatarea efectivă și de absorbție a rezultatelor cercetării, scopul său fiind de a crea modele de bună practică și de a inspira beneficiarii fondurilor de cercetare și inovare pentru a maximiza impactul cercetării lor.

Cine poate participa?

Beneficiarii acestei inițiative sunt cei ale căror proiecte au fost finanțate prin programele PC7 (Programul Cadru pentru Cercetare și Dezvoltare Tehnologică) și Orizont 2020Proiectele trebuie să fie finalizate până la momentul depunerii cererii.

Premiul

Comisia va acorda anual un premiu de recunoaștere pentru a recompensa beneficiarii care și-au folosit cu succes rezultatele cercetării pentru a crea un impact social.

Vor fi 5 premii de câte 10.000 € fiecare, iar câștigătorii vor fi invitați la o ceremonie de premiere, care va include o audiență selectată de reprezentanți la nivel înalt și promotori ai inovării în industrie și sectorul public.

Premiul Horizon Impact va oferi câștigătorilor o vizibilitate ridicată, reușita acestora urmând a fi mediatizată și mai mult decât atât, Comisia va promova în continuare câștigătorii, invitându-i la alte evenimente importante în scopul împărtășirii experienței personale.

Criterii de jurizare

Cererile trebuie să abordeze următoarele criterii cumulative:

  1. De la rezultate la beneficiile societale - Exploatarea directă și indirectă a rezultatelor poate lua mai multe forme: influențează schimbarea de politică, comercializarea unui serviciu sau produs, crearea unui start-up/spin-off, crearea unui nou standard și multe altele. Rezultatele ar trebui, de asemenea, să beneficieze sau să se adreseze unui public țintă bine definit.
  2. Impactul - Impact potențial pe termen lung asupra societății, economiei și/sau elaborării de politici. Solicitanții trebuie să demonstreze modul în care absorbția rezultatelor cercetării lor a contribuit la rezolvarea unei provocări societale și la generarea unui impact economic, social, de mediu sau politic.

Termen limită de depunere

Cererile pot fi depuse până la data de 28 mai 2019.

Descarcă documentele necesare înscrierii.

Pentru mai multe detalii privind inițiativa, click aici.