A fost publicata o nota privind posibilitatea suspendării implementării proiectelor din cadrul Programului Operațional

7 months ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Instrucțiunea prevede luarea tuturor măsurilor care se impun pentru protejarea persoanelor implicate în implementarea proiectelor, astfel:

  • vor fi anulate întâlnirile cu beneficiarii, audienţele precum şi vizitele la faţa locului până situaţia va permite derularea acestora în condiţii de siguranţă;
  • organismele intermediare vor menţine legătura cu beneficiarii proiectelor prin intermediul canalelor de comunicare la distanţă.

Toți beneficiarii care din cauza răspândirii COVID-19 nu își pot derula activitățile prevăzute în contracte pot să trimite către Organismele Intermediare (OIC și OIPSI) și către Autoritatea de Management o notificare pe email prin care să solicite suspendarea derulării activităților/ implementării proiectului în momentul reluării activității normale a instituției/ firmei. Această solicitare trebuie să fie semnată de reprezentantul legal și să fie însoțită de o justificare.

Adresele de email la care pot fi trimise notificările sunt:

  • Autoritatea de Management (AM): secretariat.poc@fonduri-ue.ro
  • Organismul Intermediar de Cercetare (OIC): hg6.dgoi@research.gov.ro
  • Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI): fonduri.oipsi@comunicatii.gov.ro

În cel mult 10 zile calendaristice după ce autoritățile declară că a fost eliminat riscul de răspândire a COVID-19, beneficiarii trebuie să depună la Organismul Intermediar responsabil, spre aprobare, un plan de acţiuni de recuperare a întârzierilor provocate exclusiv de această situaţie specifică.

Atasat nota-poc.

Sursa: MFE