Dl președinte Markkula stabilește modalități de implicare a autorităților locale în uniunea energetică europeană

7 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Președintele Comitetului European al Regiunilor, dl Markku Markkula, a salutat afirmația comisarului european Šefčovič, conform căreia regiunile și orașele sunt „indispensabile” pentru tranziția energetică a Europei. CoR l-a invitat pe vicepreședintele Comisiei Europene să ia parte la o dezbatere privind uniunea energetică , care s-a desfășurat ieri. În cursul acesteia, dl Šefčovič a mai subliniat că „tranziția energetică înseamnă mai ales descentralizarea producției… Nu există nicio altă cale de a realiza tranziția energetică, în afara colaborării cu autoritățile locale”.

Uniunea energetică constituie tema unui proiect de aviz al CoR, aflat în curs de elaborare, care solicită să se acorde o atenție sporită responsabilizării consumatorilor și micilor proiecte locale în domeniul energiei din surse regenerabile, în vederea reducerii facturilor la energie și creării uniunii energetice. Dl Pascal Mangin(FR-PPE), membru al Consiliului Regional al Alsaciei și coordonator al avizului CoR, va prezenta documentul spre adoptare spre sfârșitul anului (în sesiunea plenară a CoR din octombrie).

Mai mulți membri ai CoR au participat la dezbaterile de ieri, manifestându-și susținerea față de obiectivele uniunii energetice. Aceștia au mai solicitat însă comisarului Šefčovič să asigure implicarea regiunilor și orașelor în crearea uniunii energetice și să stabilească modalitățile corespunzătoare. Numai ținând seama de dimensiunea teritorială a uniunii energetice va fi posibilă reducerea dependenței de importurile de energie, consolidarea serviciilor interne și combaterea sărăciei energetice. Președintele CoR, dl Markku Markkula, a afirmat următoarele: „Toată lumea își dorește să aibă parte de securitate și eficiență energetică. Și suntem cu toții hotărâți să reducem dependența de importurile de energie, să stimulăm inovarea și să creăm o Europă cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Comisia Europeană recunoaște că realizarea uniunii energetice presupune implicarea regiunilor și orașelor, dar întrebarea este cum trebuie să aibă loc aceasta”.

Recent publicatul plan de investiții al UE, în valoare de 315 miliarde EUR, ar putea contribui în mod semnificativ la acest proces, CoR exprimându-și deja disponibilitatea de a conlucra îndeaproape cu Comisia și de a evalua permanent impactul pachetului privind energia asupra serviciilor publice și a comunităților, analizând în același timp noi posibilități de a crea locuri de muncă durabile și noi oportunități de afaceri, în special pentru IMM-uri.

Președintele CoR a subliniat, de asemenea, că UE intenționează să creeze un profil energetic al fiecărui stat membru, pentru a identifica și a veni în întâmpinarea nevoilor de la nivel național, dar și regional și local. O astfel de supraveghere ar permite ca politica energetică a UE să fie evaluată și revizuită, dar cu luarea în considerare a dimensiunii teritoriale. „Acest lucru nu numai că ar permite o mai bună programare a politicilor UE, dar ar și ajuta orașele și regiunile să își planifice mai bine propriile politici publice și investiții în proiecte energetice”, a afirmat dl Markkula.

În cele din urmă, președintele a solicitat accelerarea eforturilor de îmbunătățire a prezentării uniunii energetice la nivel local: „UE trebuie să ia contact cu comunitățile, întreprinderile și sectorul energetic, pentru a face cunoscute și a ilustra așteptările noastre și rezultatele obținute. Autoritățile locale și regionale sunt cele mai în măsură să își asume această sarcină. Putem, de asemenea, profita de această ocazie pentru a explica orașelor și regiunilor noastre ce finanțări europene sunt disponibile prin intermediul fondurilor structurale și de investiții, al inițiativei Orizont 2020 și al Mecanismului pentru interconectarea Europei”.

Citeste mai multe pe: http://www.cor.europa.eu/