Directivă adoptată de UE privind combaterea fraudelor cu fonduri

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Pe 28 iulie 2017 a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal. Actul instituie normele minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor privind combaterea fraudei și a altor activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii.

Conform directivei, pentru prejudicii mai mici de 10.000 de euro, statele membre vor putea să prevadă sancțiuni de altă natură decât cea penală pentru persoanele fizice găsite vinovate de de infracțiuni legate de interesele financiare la UE. Însă, infracțiunile cu prejudicii de peste 100.000 de euro vor fi sancționate cu o pedeapsă maximă de cel puțin patru ani de închisoare.

Sunt prevăzute, de asemenea, și sancțiuni pentru persoanele juridice. Textul directivei menționează că o persoană juridică a cărei răspundere este antrenată în legătură cu fraudarea fondurilor UE este pasibilă de sancțiuni precum:

  • amenzi penale
  • excluderea de la avantajele sau ajutoarele publice;
  • excluderea temporară sau permanentă din procedurile de licitație publică;
  • interdicția temporară sau permanentă de a desfășura activități comerciale;
  • plasarea sub supraveghere judiciară;
  • lichidarea judiciară;
  • închiderea temporară sau permanentă a unităților care au servit la săvârșirea infracțiunii.

Statele membre au termen până pe 6 iulie 2019 să adopte și să publice actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prevederilor directivei.

Descarcă textul integral al directivei.