Curs Responsabil de mediu- COR 325710

8 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Obiectivele programului de formare

 

Activitatea desfasurata de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de masuri pentru rezolvare a problemelor de mediu, imbunatatirea performantelor de mediu ale organizatiei

 

Tematica:

  • Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul firmei, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor legale in domeniul gestionarii deseurilor
  • Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului
  • Aplicarea procedurilor de calitate
  • Gestionarea cerintelor legale de mediu
  • Elaborarea programului de management de mediu
  • Monitorizarea factorilor de mediu
  • Realizarea auditului intern
  • Supravegherea activitatii pentru prevenirea efectelor provocate de situatiile de urgenta
  • Raportarea activitatii de mediu
  • Elaborarea documentatiei sistemului de management mediu

Adresabilitate: Cursul se adreseaza tuturor celor interesati sa gestioneze procese de mediu si agentilor economici care genereaza deseuri.

In conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri “au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”.

 

 

Certificatele obţinute la absolvirea cursului sunt emise in maxim 30 zile si au recunoaştere naţională, fiind emise de Ministerul Muncii, Egalitatii de Sanse si Familiei si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

 

Informatii si inscrieri la Directia Formare, Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri din bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 104,

Tel.: 0374 185 272 , 0724604132, email :  anamaria.luca@cciat.ro anamaria.luca87@yahoo.ro

Categories —