In consultare publica Ghidurile Solicitantului „România profesională – Întreprinderi competitive” și „România profesională – Resurse umane competitive” POCU

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidurile Solicitantului Condiţii Specifice „România profesională – Întreprinderi competitive” și „România profesională – Resurse umane competitive”.

Descarcă Ghidul România profesională – întreprinderi competitive

Descarcă Ghidul România profesională – resurse umane competitive

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în companii prin creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 06.06.2017 la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro.