Au fost aduse modificări la ghidurile “Infrastructurii de inovare și transfer tehnologic și Sprijinirii parcurilor tehnologice și științifice”

1 year ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

AM POR a anunțat luni, 27 ianuarie 2020, modificarea apelurilor de proiecte POR/2018/1/1.1.A./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea A – Infrastructura de inovare și transfer tehnologic și POR/2018/1/1.1.B./1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor tehnologice și științifice.

  • Operațiunea A – Infrastructura de inovare și transfer tehnologic

Principala modificare se referă la actualizarea alocării apelului de proiecte ca urmare a hotărârii CMPOR nr. 117/18.12.2019. De asemenea, s-a actualizat cursul valutar pentru datele introduse in MYSMIS privind alocarea apelului de proiecte.

În plus, s-a menționat că gradul de acoperire a alocării apelului de proiecte se calculează luându-se în considerare cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a contractelor de finanțare.

Ulterior, în cazul neacoperirii alocării apelului de proiecte, MLPDA/AMPOR poate decide relansarea apelului de proiecte pentru sumele rămase neacoperite în urma finalizării procesului de contractare a proiectelor aferente apelului cu nr. POR/2018/1/1.1.A/1

Descarcă ordin

  • Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor tehnologice și științifice

Principala modificare se referă la actualizarea alocării apelului de proiecte ca urmare a hotărârii CMPOR nr. 117/18.12.2019. De asemenea, s-a actualizat cursul valutar pentru datele introduse in MYSMIS privind alocarea apelului de proiecte.

În plus, s-a menționat că gradul de acoperire a alocării apelului de proiecte se calculează luându-se în considerare cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a contractelor de finanțare.

Ulterior, în cazul neacoperirii alocării apelului de proiecte, MLPDA/AMPOR poate decide relansarea apelului de proiecte pentru sumele rămase neacoperite în urma finalizării procesului de contractare a proiectelor aferente apelului cu nr. POR/2018/1/1.1.B/1

Descarcă ordin