Apel de proiecte pentru IMM-uri care dezvoltă produse inovatoare IT!

10 months ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

AM POC și Autoritatea pentru Digitalizarea României (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale) au anunțat  lansarea spre consultare publică a ghidului aferent Acțiunii 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Valoarea finanțării nerambursabile care poate fi acordată pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat este cuprinsă între 1-5 milioane de euro, la care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis care nu pot depăși 200.000 euro.

Perioada de consultare publică se încheie pe 30 iulie 2020, deși într-o variantă inițială a acestui anunț MFE precizase că se pot transmite observații până pe 13 august 2020.

Detalii gasiti aici.