Apel de proiecte – EUREKA Sesiunea I

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Beneficiari eligibili

IMM-uri, întreprinderi mari cu activitatea principală sau secundară de cercetare sau inovare

Organizații de cercetare

Clustere

Intensitate maximă a ajutorului acordat

EUREKA Tradițional – 500.000 lei/an

EUREKA Cluster – 700.000 lei/an

Eurostars – 700.000 lei/an

Termen limită de depunere – 20 septembrie 2017, ora 16:00

Finanțator – Ministerul Cercetării și Inovării prin UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Buget – 1.500.000 lei

Obiectivul general al programului – Susținerea participării companiilor din România, în parteneriat cu organizații de cercetare, la programe internaționale de cercetare care facilitează mobilitatea cercetătorilor, circulația ideilor și a cunoștințelor, accesul la rețelele transnaționale de colaborare.

Obiective specifice ale programului – Stimularea companiilor românești, în special IMM-uri pentru pătrunderea pe piața internațională și europeană cu produse, servicii și tehnologii inovatoare;

Stimularea IMM-urilor care au profil și/sau producție inovativă;

Întărirea colaborării între IMM-uri și organizații de cercetare din România (institute de cercetare, universități) în parteneriat cu entități similare din statele inițiativei EUREKA;

Stimularea IMM-urilor de a considera inovarea drept o strategie de dezvoltare, atât prin dezvoltarea de capacități proprii de cercetare, cât și prin accesarea facilităților experimentale disponibile în entități de cercetare din România etc.

Activități eligibile

Proiectele EUREKA sunt de 3 tipuri:

  • EUREKA Tradițional (Network) – apelul este deschis continuu
  • EUREKA Cluster
  • Eurostars

Și se finanțează următoarele tipuri de activități:

  • Cercetare industrială
  • Dezvoltare experimentală
  • Activități de inovare

Pentru mai multe detalii, click aici.