Apel de proiecte EUREKA pentru regiunea Dunării

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments
Beneficiari eligibiliMicroîntreprinderi, IMM-uri

*Institutele de cercetare și universitățile pot participa ca parteneri.

Intensitate maxima ajutor

70% din costurile eligibile pentru microîntreprinderi

60% din costurile eligibile pentru IMM-uri

Termen limita de depunere

31 martie 2017

 

Finanțator: Fondul EUREKA

Buget: 7 270 399 lei

Obiectivul general al programului

Susținerea participării companiilor din România, în parteneriat cu organizaţii de cercetare și cu alte companii din Austria, Croația, Cehia, Germania si Ungaria, la programe internaţionale de cercetare care facilitează mobilitatea cercetătorilor, circulaţia ideilor şi a cunoştinţelor, accesul la reţele transnaţionale de colaborare.

Proiectele trebuie să includă cel puțin 2 companii din cel puțin 2 țări diferite dintre cele menționate anterior.

Obiective specifice ale programului

Stimularea companiilor româneşti, în special IMM-uri pentru pătrunderea pe piaţa internaţională şi europeană cu produse, servicii şi tehnologii inovatoare;

Întărirea colaborării între IMM-uri și organizaţii de cercetare din România (institute de cercetare, universităţi) în parteneriat cu entităţi similare din statele iniţiativei EUREKA;

Realizarea de către operatorii economici a unor produse, servicii şi tehnologii noi, care au la bază rezultate ale cercetării şi care prezintă potenţial de exploatare comercială pe piaţa internă şi internaţională.

Activități eligibile

  • cercetare industrială
  • dezvoltare experimentală
  • activități de inovare.

Pentru mai multe detalii click aici.