Apel de proiecte destinat acțiunilor de coordonare și sprijin în domeniul nanotehnologiilor – Prin Programul Orizont 2020

4 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Programul are ca scop să:

Stabilească o rețea de părți interesate din UE care să gestioneze informarea și comunicarea între membrii săi în domeniile tehnice, cum ar fi nano-sinteza, nanofabricarea, nanostructurarea, nanomaterializarea aditivilor, montajul nanostructurilor, nanofabricarea roll-to-roll etc;
Acopere cercetarea și noile standarde pentru nanoparticulele funcționale, nanomaterialele, componentele, dispozitivele și procesele. De asemenea, să stabilească niște abordări comune pentru nomenclatură, metrologie, măsurători și caracterizare aplicate pentru nanomateriale prin proiectare, nanostructuri tridimensionale, nanodevreții multi-strat, nanosisteme multi-materiale și multifuncționale, nanosisteme dinamice etc;
Furnizeze accesul în Europa la servicii și infrastructură pentru IMM-uri;
Acopere durabilitatea în ceea ce privește sănătatea umană, etica, mediul, analiza ciclului de viață;
Acopere dezvoltarea competențelor necesare pentru această nouă industrie.
Apelul urmărește să:

Pună bazele industriei de mâine în Europa și de a crea locuri de muncă și de creștere prin intermediul unui ecosistem de inovare pentru proiectarea, dezvoltarea, testarea și extinderea materialelor avansate și a nanotehnologiilor. Acest lucru ar trebui să permită o gamă largă de aplicații și să faciliteze inovatorii să-și aducă ideile pe piață. Succesul va fi văzut într-un eco-sistem eficient care să permită inovatorilor să depășească barierele tehnologice și de reglementare.

Citeste mai multe pe fonduri-structurale.ro