2021 – 2027: Acord provizoriu privind Orizont Europa, viitorul program care va finanța cercetarea și companiile inovatoare

5 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Instituțiile UE au ajuns la un acord politic parțial cu privire la programul Orizont Europa, sub rezerva aprobării oficiale de către Parlamentul European și Consiliu.

Programul Orizont Europa, propus de Comisie în iunie 2018 ca parte a bugetului UE pe termen lung pentru perioada 2021-2027, este cel mai ambițios program de cercetare și inovare de până acum, conform comunicatului oficial al Comisiei Europene.

Comisarul Carlos Moedas, responsabil pentru cercetare, inovare și știință, a declarat: „Salut călduros acest acord care sprijină ferm noul Consiliu european pentru inovare și agendele noastre de cercetare axate pe misiuni.Ne aflăm acum pe drumul cel bun în ceea ce privește lansarea, în 2021, a celui mai ambițios program european de cercetare și inovare, care conturează viitorul unei economii europene puternice, durabile și competitive și în beneficiul tuturor regiunilor europene.”

Orizont Europa se va baza pe realizările și succesul actualului program de cercetare și inovare (Orizont 2020). Acesta va continua să impulsioneze excelența științifică prin intermediul Consiliului European pentru Cercetare (CEC) și al burselor și schimburilor Marie Skłodowska-Curie și va beneficia de consilierea științifică, asistența tehnică și activitățile de cercetare specifice ale Centrului Comun de Cercetare (JRC), serviciul științific și de cunoștințe al Comisiei.

Programul va introduce elemente noi, inclusiv Consiliul european pentru inovare (CEI). CEI, care se află deja în faza pilot, va fi un ghișeu unic al cărui obiectiv va fi să facă tranziția inovațiilor revoluționare și radicale din laborator la aplicarea pe piață și să ajute întreprinderile nou-înființate și IMM-urile să își dezvolte ideile. Consiliul va furniza sprijin direct inovatorilor cu ajutorul a două instrumente de finanțare principale, unul pentru etapele incipiente și celălalt pentru dezvoltare și introducerea pe piață. Consiliul vine în completarea Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT).

Etapele următoare

Acordul politic preliminar la care au ajuns Parlamentul European, Consiliul și Comisia este acum supus aprobării oficiale de către Parlamentul European și Consiliu. Aspectele bugetare ale programului Orizont Europa fac obiectul unui acord global privind următorul buget UE pe termen lung, propus de Comisie în mai 2018.

Comisia va începe acum să pregătească punerea în aplicare a programului Orizont Europa pentru a putea publica primele proiecte de programe de lucru la timp pentru lansarea programului pe 1 ianuarie 2021.

Context

Va exista un grad ridicat de continuitate cu programul Orizont 2020, actualul program de cercetare și inovare al UE pentru perioada 2014-2020: vor exista trei piloni, excelența va continua să ocupe un loc central și se vor menține normele și procedurile de finanțare testate ale programului Orizont 2020. În plus față de acestea, conform comunicatului oficial, programul a fost îmbunătățit pentru a i se maximiza impactul, relevanța pentru societate și potențialul de inovare revoluționară.

Sursa: Comisia Europeană