Universitatea Tehnică de Construcții din București (UTCB)

sigla_clusterUniversitatea Tehnică de Construcții din București (UTCB) este o universitate tehnică pentru formarea specialiștilor cu pregătire superioară în domeniile inginerie civilă, ingineria instalațiilor, inginerie mecanică/mașini utilaje pentru construcții, ingineria mediului, inginerie geodezică, inginerie și management și ingineria sisemelor.UTCB este inițiatoarea și coordonatoarea Rețelei Tematice EUCCET, care cuprinde 131 de instituții partenere din 29 de țări europene. Din martie 2001 UTCB a semnat acordul de dublă diplomă cu Ecole Nationale des Ponts et Chaussseess, primul acord de acest fel din invățământul tehnic superior din țara noastă. UTCB este implicată in numeroase proiecte de cercetare nationale și internationale (JICA, FP7, Norway Funds, Banca Mondiala, Swiss Funds, etc), cercetare fiind una din directiile de dezvoltare ale universitătii.

Produse si servicii

Universitatea Tehnică de Construcții din București prin latura sa de cercetare oferă servicii de cercetare și proiectare:

  • Comportarea statică şi seismică, analize de risc şi siguranţă a structurilor hidrotehnice;
  • Modele matematice pentru optimizarea managementului apelor subterane; efectul poluarii industriale asupra acviferelor; evaluarea poluarii straturilor acvifere si remedierea acestora.
  • Utilizarea energiilor regenerabile, eoliana, solara sau marina.

In cadrul Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane (CCIAS) se ofera servicii de investigare geofizica (electrometrie, microseismica, ground penetrating radar, carotaj geofizic de sonda), modelare numerica, determinari in situ pentru apele subterane si contaminanti, modelari numerice ale caracteristicilor mediului permeabil.

Date de contact

Persoana de contact: Constantin Radu Gogu

Adresa: Bd. Lacul Tei nr. 122 – 124, cod 020396, sector 2, Bucuresti

Telefon: +40 21 242.12.08

Fax: +40 21 242.07.81

Email: radu.gogu@utcb.ro

Website: http://www.utcb.ro; http://ccias.utcb.ro