Un nou ghid dedicat formării angajaților: „Inovare prin formare”

6 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

AM POCU a publicat, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Inovare prin formare” aferent OS 3.12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează angajații din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI prin furnizarea de programe de formare profesională la locul de muncă, contribuind la intarirea capacităţii interne a angajatorilor de a dezvolta resursele umane proprii.

Solicitanți eligibili sunt angajatorii, întreprinderi mari constituite ca societăți în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Observaţiile și propunerile privind îmbunătățirea Ghidului pot fi transmise la adresa de e-mail formare.competitive@fonduri-ue.ro, până la data de 27.09.2017.

Sursa: www.fonduri-ue.ro