Transparency International România

TI-Ro logoTransparency International România este membrul naţional al singurei organizaţii internaţionale non-guvernamentale dedicate luptei împotriva corupţiei, fiind recunoscută ca atare şi având statut de ONG consultativ pe lângă mai multe instituţii internaţionale, respectiv Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite[1] (din anul 2003), Banca Mondială[1], precum şi Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei (din 2004)[1].Transparency International este o reţea globală care include peste 100 de filiale locale (chapters), care îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional, colaborând cu instituţii publice, societatea civilă, mediul de afaceri şi mass-media pentru a promova transparenţa în alegeri, administraţie publică, achiziţii publice şi afaceri. Începând cu anul 2010 TI-România furnizează în cadrul Centrului de Integritate în Businessservicii dedicate mediului de afaceri în contextul unui program mai amplu intitulat Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă!

Servicii si produse

Prin intermediul CIB sunt:

  • Asistenţă tehnică planificare şi implementarea programelor de conformitate şi conexe
  • Managementul instrumentelor internaţionale în privinţa eticii în afaceri, conformităţii şi integrităţii
  • Training în materie de integritate şi managementul eticii
  • Campanii de advocacy pentru îmbunătăţirea cadrului normativ, precum şi a procedurilor administrative şi fiscale
  • Secretariatul programului RESIST al Transparency International Romania şi o platformă de networking
  • Branding pentru membrii Pactelor de Integritate
  • cursuri de formare, seminarii și dezbateri pentru companii (beneficiari: Grupul ENEL România, Ernst & Young, Siemens, Romtelecom precum și asociații de afaceri).

 

În perioada 2005–2012 TI-România a realizat trei ediţii ale Studiului privind Sistemul Naţional de Integritate (2005, 2010 şi 2012).

Contact

Adresa: Bd. Nicolae Balcescu, nr 21, et 2, Sector 1, Bucuresti, cod 010044 – ROMANIA

Telefon: +4 031 6606 000 / +4 021 317 71 70

Fax: +4 031 6606 006 / +4 021 317 71 72

email: office@transparency.org.ro

site web: www.transparency.org.ro