Training pentru Parcuri Stiintifice si Tehnologice

3 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

standard-logo-image-ri2integrate-240x92

 

Pe 11 iunie 2019, la Magurele, la Biblioteca Nationala de Fizica a IFIN HH, a avut loc Seminarul de instruire asupra parcurilor științifice și tehnologice: funcționarea, finanțarea, bune practici  și contribuția lor  la dezvoltarea competitivității regionale. Activitatea este parte a proiectului  RI2integrate – Embeddedness of high quality research infrastructures in the Danube Region, implementat în cadrul Programului Transnațional Dunărea.

Misiunea MHTC ca partener de proiect a fost de a facilita accesul la trainingul de transfer de cunoștințe a unui grup de stakeholderi interesati din Moldova. Astfel MHTC a invitat 6 persoane din diferite organizatii din Republica Moldova: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Incubatorul “Innocenter” de la Universitatea de Stat din Comrat și Universitatea de Stat “Alecu Russo” de la Bălți.

Seminarul a fost condus de dr. Paris Kokorotsikos, CEO Euroconsultants SA, Expert de planificare al IASP (Asociația de inovare a Parcurilor Stiintifice si Tehnologice), Partenerul Parcului Tehnologic din Salonic, Technopolis ICT Park, Incubatorul i4G, CEO Euroconsultants SA și Prof Enforepreneurship Prof.univ.dr. Universitatea Elenă. Dl. Kokorotsikos are o experiență vasta în crearea și dezvoltarea parcurilor științifice, a incubatoarelor și a start-up-urilor din întreaga lume.

“Intr-un fel un parc tehnologic este un network”, a spus vorbitorul. El a spus că atunci când se dezvoltă un parc ar trebui privit in perspectiva deoarece un parc de succes se va extinde întotdeauna. Infrastructura și accesul facil dintre parc si restul lumii este o necesitate.

Iată câteva dintre ideile domnului Kokorostikos:

PST nu mai este un “tehnogeto”

Există prevederi pentru laboratoarele experimentale pentru demonstrarea conceptului și intrarea rapidă pe piață, accelerarea perioadelor lungi de comercializare necesare și urmărirea evoluției tehnologiilor rapide / perturbatoare / convergente de astăzi în ritm rapid.

Oferta variata de facilități la fața locului, cum ar fi restaurante, facilități sportive, centru de agrement, considerat important pentru a atrage angajații în inovare, precum și pentru ospitalitate și chiar facilitarea promovării principiilor inovatoare deschise și a mecanismelor de laborator deschise.

PST încurajează multidisciplinarea circulara în domeniul cercetării și sprijină adaptarea la ritmul tehnologiilor convergente multisectoriale. Cea de-a patra generație înlocuiește modelul liniar de transfer tehnic al comercializării și facilitează buclele și legăturile dintre cercetare și afaceri spre inovare care evoluează rapid și nu permite o evaluare lungă, procese de odihnă, cu abordarea mecanismelor de cercetare-dezvoltare stereotipică.

Noul model planifică în mod strategic utilizări mixte care includ spații pentru Academie și pentru întreprinderi. Sunt încurajate mai multe nave ale părților interesate pentru zonele de nișă PST pun în valoare grupurile de parteneri competitivi, furnizori, clienți și complementari, oferind conectivitate către “puterea de inovare”. Gestionarea competentă a PST este esențială pentru succesul unei sarcini atât de solicitante și complicate.

PST sprijină activitățile de mobilizare a departamentelor industriale non-universitare în domeniul cercetării și dezvoltării.

PST-urile servesc drept instrumente eficiente pentru stimularea revitalizării urbane.

PST-urile devin lideri în designul durabil. Utilizarea energiilor regenerabile, minimizarea impactului ecologic, promovarea inovațiilor verzi / energetice și servind drept exemplu pentru inovațiile verzi regionale.

PST-urile se bucură de un accent global, sprijină internaționalizarea start-up-urilor, micro-multinaționale de servicii în domeniul antreprenoriatului transcontinental, și vor acorda mai multă atenție parteneriatelor internaționale cu alte PST-uri.

PST facilitează schimbul de creiere și circulația în cadrul chiriașilor / în cadrul regiunii.

Din punctul său de vedere: “Dezvoltarea unui parc științific si  și tehnologic pentru stiinta de inalta tehnogie de importanță națională și internațională, în care convergența celui mai competitiv antreprenoriat în domeniul cercetării și inovării din România, începând cu proiectul ELI la nivel european, va conduce la crearea unui ecosistem atractiv pentru instituții și companii bazate pe cunoaștere națională și internațională și, în consecință, la contribuții importante de dezvoltare economică la nivel regional și național. ” O vizită la ELI NP a venit în sprijinul ideii profesorului.

Gasiti mai jos o galerie foto a seminarului:

Proiect cofinantat de Uniunea Europeana din fonduri ERDF si IPA prin Programul INTERREG – Transntional Dunarea

 http://www.interreg-danube.eu/