Sprijinirea ONG-urilor din România pentru asistenţă directă victimelor traficului de persoane

8 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

În baza Acordului Cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de Cooperare Elveţiano-Român pentru Reducerea Disparităţilor Economice şi Sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane implementează proiectul  Sprijinirea ONG-urilor din România pentru asistenţă directă victimelor traficului de persoane, pentru o perioadă de 38 de luni, începând cu luna Februarie 2015.

Bugetul total al proiectului este de 2.082.767.23 CHF, cu o contribuţie din partea elveţiană de 1.770.352,14 CHF (reprezentând 85% din valoarea totală) şi co-finanţat de către ANITP cu 312.415,08 CHF (reprezentând 15% din totalul bugetului).

Partenerii proiectului sunt:

  • Organizaţia Internaţională pentru Migraţie,
  • Centrul de Consultanţă şi Instruire împotriva Traficului de Persoane şi Exploatării Sexuale – ACT-212,
  • Grupul de lucru Elveţiano-Român privind traficul de persoane.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă suportul acordat victimelor traficului de persoane prin servicii de asistenţă directă oferite de organizaţiile neguvernamentale din România

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • stabilirea unui sistem eficient de redistribuire financiară (mecanism grant) în cadrul ANITP, în scopul sprijinirii ONG-urilor care oferă asistenţă victimelor traficului de persoane;
  • oferirea unor servicii calitative de asistenţă victimelor traficului de persoane prin intermediul ONG-urilor, în cadrul sistemului de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de fiinţe umane.

Printre rezultatele proiectului se numără:

  • finanţarea activităţilor de asistenţă desfăşurate de către organizaţiile neguvernamentale, prin granturi acordate în urma selecţiei proiectelor;
  • organizarea de conferinţe de presă, informări pentru organizaţiile anti-trafic;
  • editarea şi publicarea cererii de proiecte alături de Ghidul aplicantului şi documentele suport
  • evaluarea aplicaţiilor de către Comitetul independent Elveţiano-Român (Grant Board).

Pentru mai multe informatii click aici