Șomerii pot să se adreseze ANOFM pentru a putea beneficia de sprijin financiar decontat prin fonduri europene

5 years ago  By  Iuliana Velniciuc     No comments

Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene a semnat împreună cu Cristiana Barbu, președintele ANOFM contractele de finanțare pentru 3 proiecte care vizează integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii.

Acestea au o valoare totală de aproximativ 9,7 milioane euro și sunt finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Pentru regiunea București Ilfov, contractul de finanțare are o valoare de 1,3 mil. euro, iar pentru celelalte regiuni de dezvoltare valoarea este de 8,4 mil. euro.

Două dintre proiecte vizează schemele naționale de ucenicie și stagii, oferind sprijin financiar nerambursabil angajatorilor care organizează programe de ucenicie la locul de muncă și/sau stagii pentru absolvenții de învățământ superior.

Astfel, angajatorii care organizează programe de ucenicie și/sau programe de stagii pot depune la ANOFM/ AJOFM solicitări pentru sprijin financiar nerambursabil, prin intermediul acestor măsuri, după cum urmează:

  • Angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază de 1.125 lei/lună/ucenic, în perioada de derulare a contractului (12 luni, 24 luni, 36 luni, în funcție de nivelul de calificare al programului).
  • Angajatorul care încheie un contract de stagiu beneficiază de 1.350 lei/lună, în perioada derulării contractului de stagiu (6 luni).

Solicitările de sprijin financiar se pot depune la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din regiunile eligibile: Nord-Est, Nord-Vest, Sud–Vest Oltenia și București-Ilfov.

Cel de-al treilea proiect, având o valoare de 460.000 euro, vizează activarea tinerilor NEETs (Not in Education, Employment or Trening – care nu sunt înscriși într-un program de educație, ocupare sau formare profesională). Concret, prin acordarea unei prime de activare, se urmărește stimularea ocupării în rândul tinerilor.

Astfel, un tânăr domiciliat/cu reședința într-una din regiunile Centru, Sud-Est și Sud Muntenia, înregistrat la AJOFM și care se angajează pentru o perioadă mai lungă de 3 luni (după data înregistrării sale la AJOFM), beneficiază de 500 lei net (prima de activare/ se acordă o singură dată).

„Îndemnăm tinerii șomeri să se adreseze Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru a beneficia nu doar de sprijinul financiar prevăzut prin aceste proiecte finanțate din fonduri europene, dar și de orientare profesională pentru a-și găsi mai ușor un loc de muncă”, a declarat Rovana Plumb.

La rândul său, președintele ANOFM, Cristiana Barbu a subliniat importanța implementării proiectelor, arătând că  acestea vin atât în sprijinul tinerilor, dar și al angajatorilor care au nevoie de forță de muncă.

Proiectele descrise fac parte din „Programul România angajează”, destinat șomerilor, în special tinerilor NEETs și urmărește creșterea ocupării.